เว็บไซต์ออนไลน์

อาเซอร์ไบจานซื้อหุ่นยนต์กำจัดระเบิด


2019-09-01 01:06:03

อาเซอร์ไบจานซื้อหุ่นยนต์กำจัดระเบิด

อาเซอร์ไบจานได้ซื้อหุ่นยนต์กำจัดระเบิดจากโปแลนด์เพื่อใช้ในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสำนักข่าวท้องถิ่นรายงาน

ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและรุ่นของหุ่นยนต์รวมถึงผู้ส่งออก

วัตถุระเบิดและกระสุนจะถูกคลี่คลายโดยใช้เครื่องควบคุมจากระยะไกล

มีการลงนามข้อตกลงในการซื้อหุ่นยนต์ในปี 2554

หมวดหมู่ข่าว